Bumbumrurki.pl

http://www.bumbumrurki.pl/

Boomwhackers® nazywane w Polsce Bum Bum Rurkami® są jednymi z najtańszych,
a jednocześnie najwszechstronniejszymi instrumentami na rynku. Używane przez nauczycieli, rodziców, animatorów i artystów
do urozmaicania prowadzonych przez siebie działań zbierają bardzo dobre opinie o czym świadczą przyznane nagrody w kraju i za granicą.