http://www.mistrzgitary.pl/

Ćwiczenia słuchu dla gitarzystów. Porównywanie dźwięków, interwałów, rozpoznawanie akordów gitarowych.