Guitar Manic

http://guitarmanic.pl/

HISTORIA

GUITARMANIC to nie gitarmaniak. To angielski przymiotnik utworzony z dwóch słów: guitar – gitara i manic – maniakalny, szalony, euforyczny. Wyraz ten doskonale oddaje wiarę założyciela szkoły – Daniela Kesler w ideę stworzenia wyjątkowego miejsca, gdzie każdy bez względu na wiek i upodobania muzyczne mógłby rozwijać swoją gitarową pasję. Szkoła powstała jesienią 2010 roku. Pierwszą siedzibą Guitarmanic była piwnica na Grzegórzkach, w której ćwiczyło zaledwie kilku uczniów. Dynamiczny rozwój szkoły spowodował wiele pozytywnych zmian: nową lokalizację w centrum miasta, zaangażowanie nowych instruktorów i rzesze nowych Gitarmaniaków.

INSTRUKTORZY

Instruktorzy szkoły Guitarmanic cenią trzy podstawowe cechy: pracowitość, cierpliwość i indywidualność. Wartości te znajdują swoje odzwierciedlenie w podejściu do uczniów, oferowanym programie nauczania oraz w misji budowania społeczności gitarowej zrzeszającej prawdziwych miłośników gitary. W tym celu cyklicznie organizowane są warsztaty i koncerty promujące naszych uczniów oraz występy gości specjalnych – wirtuozów gitary. Instruktorami Guitarmanic są muzycy aktywnie działający w różnych projektach muzycznych.

PRZYSZŁOŚĆ

W przyszłości Guitarmanic nadal będzie poszukiwać nowych partnerów z szeroko rozumianej branży muzycznej oraz dbać o podtrzymanie relacji z już zaprzyjaźnionymi. Docelowo planowane jest uruchomienie kolejnych oddziałów szkoły na terenie Polski. Otwartość, rzetelność i zaangażowanie typowe dla Guitarmanic są gwarantem owocnej współpracy.