Debiut nowej wersji Studio One 4.5!

W nowej wersji pojawiło się mnóstwo ciekawych funkcji i usprawnień, dzięki którym DAW Studio One 4.5 PL stał się jeszcze bardziej uniwersalnym i wygodnym narzędziem do projektowania brzmień!

Co nowego jest w wersji Studio One 4.5 PL?

> Wielordzeniowa optymalizacja dla instrumentów wirtualnych
Obciążenie procesora dla połączonych instrumentów wirtualnych w ramach Multi-Instrumentu zostało zredukowane o 70%!

> Lepsza kontrola nad grupami
Grupy mogą być nazywane, kolorowane i przypisywane do skrótów klawiszowych. Można je łatwo definiować, edytować czy aktywować.

> Lepsze dostosowanie wejść, struktury wzmocnienia, fazy i kanałów
Dodano programową regulację wzmocnienia sygnału wejściowego i opcję zamiany polaryzacji dla każdego wejścia. Ponadto sterowanie polaryzacją i wzmocnieniem zostało dodane do każdego kanału audio/instrumentalnego, FX i szyny w konsolecie.

> Aktualizacja routingu i mierników
Wielokanałowy routing wejść i wyjść konsolety do pojedynczych punktów docelowych uproszczono do jednego kliknięcia. Do konsolety dodano globalne mierniki prefader, a także opcję pomiaru RMS/Peak wszystkich kanałów.

> Nowe opcje edycji dźwięków
Zaktualizowane menu Note Actions z nowymi opcjami kreatywnej edycji dźwięków dla ścieżek instrumentalnych. Dwie nowe opcje wyboru skali i nowa funkcja odsłuchu akordów (Chord Audition).

> Aktualizacja opcji importu i eksportu
Eksport filmów w różnych formatach z osadzonym mixdownem. Dodano obsługę plików MP3, AAC i ALAC o zmiennej przepływności.

> Usprawniony menedżer wtyczek
Nowy Plug-in Manager. Ukrywanie zduplikowanych wtyczek lub usuwanie pojedynczych wtyczek z czarnej listy wymaga teraz tylko kilku kliknięć!

> Blokowanie w oknie Arrangement
Poszczególne zdarzenia audio, partie audio i partie instrumentów w oknie Arrangement mogą być teraz blokowane, aby zapobiec niezamierzonemu ich przesuwaniu lub edycji.

Teraz przenoszenie muzycznych pomysłów do dźwiękowej rzeczywistości jest jeszcze szybsze i łatwiejsze!